ABSURDNÉ: Tekvicu zjedol majiteľ. Muža, ktorý ju odtrhol, chceli za krádež postaviť pred súd

BANSKÁ BYSTRICA – Išiel cez pole a vzal si tekvicu. Keď to videl vlastník pozemku, zakričal na neho. Zľakol sa a hodil ju na zem. Gazda si vzal tekvicu domov a zjedol ju. Muža, ktorý tekvicu odtrhol, obvinili z krádeže.

Minulý rok v jedno septembrové ráno istý muž na poli odtrhol tekvicu, majiteľ role mu povedal, že je jeho a on ju položil na zem a ušiel. Tento rok na konci  januára ho za to obvinili z krádeže. „Uvedeným konaním vznikla škoda vo výške päť eur,“ napísal do uznesenia o vznesení obvinenia policajt z obvodného oddelenia Banská Bystrica – Západ. V polovici marca predložil prokurátorovi návrh na podanie obžaloby. Vo veci vykonal rozsiahle dokazovanie.

Išiel som s manželkou cez pole, zobral som si jednu tekvicu so sebou, keď ku mne dobehol nejaký majiteľ, ktorý mi povedal, že tekvica je jeho, tekvicu som zahodil a ušiel preč,“ priznal sa muž a konanie oľutoval.

Majiteľ poľa na polícii vypovedal, že na pozemku si pestuje plodiny pre súkromnú potrebu a videl ako nejaký muž odtrhol tekvicu. Prístup k pozemku je bezproblémový, nie je strážený a nemá plot a je blízko vlakovej stanice.

Po udalosti išiel za starostom, ktorý podľa popisu spoznal o koho ide a identifikoval osobu obvineného. „Išlo len o jednu tekvicu, ktorú som si potom aj tak sám zobral domov a zužitkoval ju, myslel som si, že polícia ho len postraší a nie, že ho obviní z trestného činu,“ povedal majiteľ tekvice. Vyhlásil tiež, že mu škoda nevznikla.

Manželka obvineného vypovedala, že kráčali s mužom cez pole a počula ako neznámy človek kričí na jej manžela, aby mu nekradol tekvicu. „Manžel pustil tekvicu a utekal domov,“ tvrdila pred policajtom. Pár sa vracal z aktivačných prác.

Policajti kvôli tekvici urobili aj fotodokumentáciu. Tiež zistili, že tekvica bola bol odcudzená z ornej pôdy, na ktorej sa pestujú poľnohospodárske plodiny a pozemok je v katastri evidovaný ako trvale trávnatý porast. Osobu obvineného preverovali v mieste bydliska. Muž bol trikrát súdom trestaný, v roku 1978, 1980 a naposledy v roku 2009.

„Je dlhodobo nezamestnaný, pracuje na menších obecných službách, bol ústne upozorňovaný na nevhodné správanie voči susedom, nedoplatky voči obci nemajú,“ napísal policajt.

Policajt chcel stíhať muža pre jednu odtrhnutú tekvicu. ZDROJ: pixabay.com free fotobanka
Prokurátor v tom vidí priestupok

Banskobystrický prokurátor dospel k záveru, že skutok, pre ktorý bolo obvinenému vznesené obvinenie vykazuje po formálnej stránky všetky znaky skutkovej podstaty prečinu krádeže. Bolo podľa neho preukázané, že tento skutok spáchal obvinený a ten sa aj priznal.

Usvedčovaný je aj výpoveďou poškodeného, avšak vzhľadom na spôsob vykonania činu a na jeho následky, ako aj okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je závažnosť tohto skutku nepatrná a teda nedošlo k naplneniu materiálnej stránky prečinu krádeže,“ napísal prokurátor.

Podľa neho je nevyhnutné poukázať na závažnosť krádeže – odcudzenie jedného kusu tekvice a následky tohto konania pre spoločnosť.

Obvinený konal skratovo a jednorazovo a v danom prípade postačuje vyvodenie prípadnej administratívnoprávnej zodpovednosti voči obvinenému a nie je potrebné ďalej vplývať na obvineného trestnoprávnou represiou. Mám za to, že závažnosť tohto skutku je pre spoločnosť nepatrná,“ konštatoval.

Vec odstúpil Okresnému úradu. „Nakoľko výsledky skráteného vyšetrovania preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom proti majetku,“ napísal tento rok koncom marca prokurátor do uznesenia. Právoplatné sa stalo pred pár dňami.

Otázkou však zostáva na základe čoho policajt určil cenu tekvice na päť eur. Môžeme len dúfať, že v tomto rozsiahlom vyšetrovaní neprizval znalca, aby hodnotu vyčíslil.

Páčil sa Vám text? Zdieľajte ho!
onpost_follow 0

One Comment on “ABSURDNÉ: Tekvicu zjedol majiteľ. Muža, ktorý ju odtrhol, chceli za krádež postaviť pred súd”

  1. Čo je na tom absurdné? Naštuduj si Trestný zákon. Práve kvôli takýmto 3x súdne trestným, čo sa “bezdôvodne” špacíruju po cudzom poli a kradnú úrodu bola oprijatá zmena Trestného zákona, konkrétne $212 krádež. Na naplnenie tejto skutkovej podstaty nie je rozhodujúca výška sposobenej škody (postačuje 1 cent), ale to, že si prisvoji cudziu vec a takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu… Takže na naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu stačí prisvojenie jednej mrkvy, kukurice, zemiaku… Práve na takéto prípady myslel zákonodarca pri zmene Trestného zákona, takže policajti postupovali v zmysle zákona. Ale jasné, zase je chyba na strane polície, aj keď táto postupovala v zmysle zákona. A ešte jedna poznámka: keď mu cez to pole prejde denne 10 takýchto 3x súdne trestaných, za týždeň mu na tom poli ostane čo? Skús sa opýtať majiteľov poľnohospodárskych pozemkov, ktorí majú polia v blízkosti obydlí 3x súdne trestaných, čo ti povedia na ten tvoj “článok”…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *