KAUZA TAKÁČOVCI: Vypovedajú proti mne za peniaze, tvrdí obvinený advokát

BRATISLAVA – Pred raziou ušli na poľovačku, na chate 15 mesiacov chystali taktiku obhajoby.  Vypovedajú obvinení advokáti z kauzy takáčovci.

Keď policajti v januári 2017 robili raziu na skupinu takáčovcov z 21 mužov až 10 sa im nepodarilo zadržať. Medzi nimi boli aj dvaja obvinení advokáti, Juraj Alamáši a Peter Tóth. Obaja sa v polovici apríla prišli prihlásiť na súd, ktorý na nich vydal zatykač.

„Bol som spolu s Petrom Tóthom na poľovníckej chate,“ uviedol Juraj Almáši.

Advokát Juraj Almáši je vo vyšetrovacej väzbe. Zdroj: Polícia SR

Chatu bližšie špecifikovať nechceli. Spomenuli však, že „si tam pripravovali stratégiu obhajoby. Almáši svoju „nedostupnosť“ vysvetľoval  negatívnymi skúsenosťami s políciou, aj vážnym zdravotným stavom, na chate mal vraj zabezpečenú aj zdravotnú starostlivosť.

Z uznesenia, ktoré má redakcia TVKRIMI.SK k dispozícii vyplýva, že Almáši sa dlhodobo nezdržiaval v mieste svojho trvalého bydliska, jeho dcéra policajtom uviedla, že keď ho hľadali policajti, sa práve vrátila z dovolenky a mama jej povedala, že otec je na poľovačke. Obvinený advokát sa nenachádzal ani v hoteli na bratislavskej Trnávke, ktorý vlastní. Jeho brat, ktorý je tiež advokát povedal, že nevie kde je a právne zastupovanie prevzal na základe prosby švagrinej. Ani druhého obvineného advokáta doma nenašli. Policajti tak vtedy po oboch vyhlásili pátranie. Po tom, ako sa oba prihlásili na  súde, ich sudca Špecializovaného trestného súdu ich zobral do väzby z dôvodu obavy, že by sa vyhýbali trestného stíhaniu.  Ako prví sme o tom písali tu.

 Sudca vidí príklad z učebnice

Podľa sudcu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu  išlo o priam o učebnicový príklad potreby uvalenia takzvanej útekovej väzby, pričom prehlásenia obvinených, že teraz už budú k dispozícii orgánom činným v trestnom konaní, na presvedčení sudcu pre prípravné konanie o existencii dôvodov útekovej väzby, nič nemenia.

Zmenu postoja označil za nedôveryhodnú a vysvetlenie o pobyte na bližšie nešpecifikovanej chate za vágne vysvetlenia a aj z pohľadu logiky, podľa jeho názoru neobstojí ani vysvetlenie „zdravotnými dôvodmi“ – pobyt na mieste, kde bez možnosti identifikácie je v podstate znemožnený odvoz do nemocničného zariadenia v prípade akútnej potreby.

„Je potrebné teda konštatovať, existuje dôvodná obava, že obvinení ujdú alebo sa budú skrývať, aby sa tak vyhli trestnému stíhaniu alebo trestu, čo mimochodom obvinení už priamo preukázali aj spôsobom svojho chovania,“ skonštatoval sudca Hrubala.

Poukázal však aj to, že vo veci bolo istý čas aj na základe rozhodnutí s Najvyššieho súdu SR väzobne stíhaných viacero osôb, ktoré sa podobne ako obvinení Almáši a Tóth dobrovoľne prihlásili orgánom činným v trestnom konaní. Išlo napríklad o bývalého policajta Václava Kincla, či Patrika Vidašiča. Kincl tvrdil, že ho pred raziou varoval  práve advokát Juraj Alamáši, tak odišiel do Českej republiky k rodičom a rozmýšľal, čo ďalej. Viac si môžete prečítať tu.  Vidašič zase tvrdil, že bol v kláštore.  Viac si môžete prečítať tu.

Podozrenia na vynášanie z polície

Hrubala nespochybnil, že, obvinení sa sami dobrovoľne v sprievode svojich obhajcov dostavili do budovy súdu, ktorý na nich vydal zatýkacie rozkazy. V súvislosti s touto vecou nie je však možné podľa jeho názoru opomenúť to, že takmer polovica obvinených v čase zásahu polície zrazu „zmizla“ a prestala sa zdržiavať na miestach trvalého alebo prechodného pobytu.

„Potvrdzuje to podozrenia, že obvinení zrejme dostávajú nelegálnym spôsobom informácie o tom, čo je zo strany orgánov činných v trestnom konaní v rámci objasňovania ich konaní pripravované,“ uviedol sudca Hrubala.

Obvinení Almáši a Tóth podali proti uzneseniu o vzatí do väzby sťažnosť. Najvyšší súd rozhodol, že Tótha prepustil na slobodu a Almášiho nechal za mrežami. Písali sme o tom tu.

Musíme však tiež pripomenúť, že v tejto kauze v tom čase už nikto z obvinených nebol za mrežami. Na slobodu prepustili aj Ľubomíra Kudličku, ktorého považujú za šéfa gangu.

  Za toto ich obvinili

Podľa vyšetrovateľa v marci 2009  obvinení mali využiť obavy Tomáša Matoviča a predstierať zabezpečenie ochrany jeho majetku a života, čím ho mali podvodne primäť k prevodu nehnuteľností a zároveň ho mali prinútiť k vyplateniu peňazí. Matovič  tiež zo strachu ako dlžník podpísať fiktívnu zmluvu o pôžičke spolu s uznaním tohto dlhu vo forme notárskej zápisnice. Juraj Almáši je obvinený až v sedemnástich bodoch.

 “Zabezpečoval právne služby a rady, ovplyvňuje konania pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní a využíval pritom služby aj druhého advokáta,”  uviedol vyšetrovateľ  v uznesení.

Viac o prípade si môžete prečítať tu.

Juraj Almáši tvrdí, že  mal vraj od poškodeného Tomáša Matoviča sľúbenú  odmenu 30 percent z celkovej sumy v prípade opatrovníctva jeho nezvestného otca Ladislava a pre svojich klientov poskytoval len právne služby.  Podľa jeho slov v roku 2012 však podali proti nemu podľa neho vykonštruované trestné oznámenie a práve ním poskytované právne služby boli dôvodom toho, že sa mu NAKA snažila mstiť.

Práve toto spomínané trestné oznámenie bolo podľa informácií  redakcie TVKRIMI.SK ako nový poznatok k páchaniu trestnej činnosti pripojené do trestného konania vedeného na NAKA vo veci porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Vo februári 2014 však bolo prerušené z dôvodu, že príde k dohode medzi Almášim a Matovičom. Bolo podpísané čestné prehlásenia, ale k  žiadnej dohode nedošlo.

 „Všetci, čo proti mne  vypovedajú, sa chcú dostať k peniazom a robia za peniaze, “ vypovedal  obvinený Juraj Almáši. 

Medzi kľúčovými svedkami  prípadu sú odsúdení v kauze piešťanských piťovcov, Róbert Bíly a Matúš Šelestiak.  Práve na ich výpovediach je postavené obvinenie. Ich dôveryhodnosť je však vážne naštrbená. Viac si môžete prečítať tu.

Nahrávky s Matovičom

Obhajca Almášiho podal návrh na zastavenie trestného stíhania, v ktorom rozoberá rozpory vo výpovediach svedkov. Obvinení sa bránia aj predkladaním nahrávok a ich prepisov ( zrejme súkromne vyhotovených ) ich konverzácie s Matovičom a ďalšími, ktorých autenticitu majú preukazovať znalecké posudky.

Súd však uviedol, že v rámci rozhodovania o väzbe, nedisponuje kapacitou overiť pravosť nahrávok a  ich prepisov a v podstate nevykonávajú dokazovanie v pravom slova zmysle, na ktoré sa vzťahujú nároky na dokazovanie v rámci hlavného pojednávania, pričom aj keby išlo o reálne nahrávky, nespochybňujú základný fakt – viaceré vo veci vypovedajúce osoby vypovedajú v neprospech obidvoch obvinených.

Len pomoc kolegovi ?

Obvinený  Peter Tóth takisto popiera vinu v celom rozsahu a zdôraznil, že jeho usvedčuje len jeden svedok.  O jeho angažovanosti však vypovedajú aj ďalší dvaja.

Peter Tóth, druhý advokát, ktorého prepustili z väzby. Zdroj: Polícia SR

Hrubala pri rozhodovaní o väzbe však poznamenal, že mieru zavinenia Tótha bude nutné podrobiť skúmaniu, nakoľko plnenie príkazov kolegu advokáta, súvisiace s poskytovaním právnych služieb, samo o sebe nemusí nasvedčovať čo i len nepriamemu úmyslu.

Páčil sa Vám text? Zdieľajte ho!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *