Chcete podporiť Richarda Bolješika?

Investigatívna žurnalistika je najnákladnejšie odvetvie novinárstva. Niekedy pátranie po kľúčovom fakte trvá dni aj týždne. Na podklade takejto ,,naoko” banálnej súvislosti a dôkazu často stojí nakoniec celý článok, ktorý vyzerá v celku ,,jednoducho” a nenáročne. Snažím sa robiť moje projekty nezávislo, slobodne, bez vplyvov oligarchie, finančných či iných záujmových skupín. Píšem a tvorím s radosťou, lebo cítim podporu od Vás – čitateľov a do všetkých projektov som investoval výhradne vlastné peniaze, no hlavne more času. Ak sa Vám moje články alebo videoblogy páčia a chcete mi pomôcť v rozvoji projektov, môžete aj Vy podporiť moje slobodné myslenie.

Podporte nezávislú investigatívu darom cez transparentný účet

Darom cez QR kód na transparentný účet

Debetnou, kreditnou kartou alebo darom cez PayPal

UPOZORNENIE: Poskytnuté dary sú bezodplatné, dobrovoľné a nemožno za ne podľa paragrafu 628 Občianskeho zákonníka vyžadovať ani očakávať žiadne protislužby.