Chcete podporiť Richarda Bolješika?

Investigatívna žurnalistika je najnákladnejšie odvetvie novinárstva. Niekedy pátranie po kľúčovom fakte trvá dni aj týždne. Na podklade takejto ,,naoko” banálnej súvislosti a dôkazu často stojí nakoniec celý článok, ktorý vyzerá v celku ,,jednoducho” a nenáročne. Snažím sa robiť moje projekty nezávislo, slobodne, bez vplyvov oligarchie, finančných či iných záujmových skupín. Píšem a tvorím s radosťou, lebo cítim podporu od Vás – čitateľov a do všetkých projektov som investoval výhradne vlastné peniaze, no hlavne more času. Ak sa Vám moje články alebo videoblogy páčia a chcete mi pomôcť v rozvoji projektov, môžete aj Vy podporiť moje slobodné myslenie.

Podporte nezávislú investigatívu darom platobnou kartou cez PayPal

UPOZORNENIE: Poskytnuté dary sú bezodplatné, dobrovoľné a nemožno za ne podľa paragrafu 628 Občianskeho zákonníka vyžadovať ani očakávať žiadne protislužby.