Projekty

Na tejto stránke uvázam stručný zoznam individuálnych projektov, na ktorých som pracoval, prípadne na ktorých som sa zúčastňoval od roku 1998, keď som začal študovať žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Úvodná fotografia je z workshopu dátovej žurnalistiky v BBC Londýn z októbra 2018.

Individuálne projekty

2020 – 2022      osobný blog tvkrimi.sk                                      

2018                       workshop dátovej žurnalistiky v BBC v Londýne

2015                       grant Audiovizuálneho fondu SR – scenár k dokumentárnemu filmu „Vykostení“

2007                       dokumentárny film Austrália

2005                       odborná stáž na Ministerstve zahraničných vecí

1999 – 2003       medzinárodné výmeny mládeže v rámci Európy

2000                       grant Európskej univerzity environmentalistiky v Paríži

študentský film prezentovaný na konferencii EUE v Paríži za účasti BBC a France TV