BRATISLAVA – Portál TVKRIMI.SK od začiatku sleduje kauzu výrubu stromov na Drotárskej ulici v Starom Meste, dlhoročné snaženie investora zlomiť odpor občanov a postaviť na strmom svahu dva ,,rodinné domy”, ktoré však podľa vizualizácií vyzerajú skôr ako menšie bytovky. Dlhé roky obyvatelia ťahali za kratší koniec, všetko však zmenil zimný výrub 85 stromov. Do veci vstúpil najnovšie prokurátor a ten dal doslova po nose úradníkom a zastal sa obyvateľov Drotárskej ulice.

Keď Stavebný úrad Starého Mesta vydal v roku 2019 dve stavebné povolenia na dva objekty v kopci na Drotárskej, obyvatelia vzniesli námietky v odvolaní. Tie vtedy zmietol zo stola nadriadený Okresný úrad v Bratislave a v auguste 2019 potvrdil stavebné povolenie. Výrubu a začiatku stavby tak akoby nič, ani formálne, nestálo v ceste. Najnovšie však toto rozhodnutie odvolacieho orgánu – OÚ BA podrobil skúmaniu krajský prokurátor. Ten zistil pochybenia, vydal protest a žiada, aby úrad svoje rozhodnutie zrušil a vysporiadal sa riadne s námietkami, ktoré podali v odvolaní v roku 2019 obyvatelia Drotárskej ulice.

,,Podávam protest prokurátora a žiadam napadnuté rozhodnutie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia protestu ako nezákonné zrušiť,” píše sa v rozhodnutí krajského prokurátora, ktorý žiada zrušiť rozhodnutie, ktorým Okresný úrad v BA ako odvolací orgán potvrdil pôvodné stavebné povolenie.


Protest prokurátora, ktorý žiada Okresný úrad BA, aby zrušil svoje potvrdzujúce rozhodnutie, ktorým ako odvolací orgán potvrdil stavebné povolenie. Zdroj: MČ – Staré Mesto

VIDEO: Genéza výrubu stromov na Drotárskej

Páči sa Vám nezávislý text? Vznikol aj vďaka Vašej podpore. Chcete zistiť viac? Klikni na tento odkaz…

Prokurátor sa zastal práv občanov

Krajský prokurátor v proteste uvádza, že Okresný úrad BA sa nedostatočne zaoberal pripomienkami, ktoré spísali obyvatelia Drotárskej v odvolaní proti stavebnému povoleniu. V podaní občania namietali a žiadali prehodnotiť záväzné stanovisko Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k plánovanej výstavbe domov v časti zeleň – vzťahujúcej sa k územnému plánu zóny Machnáč, kde sa v danom sektore požaduje zachovať a chrániť vzrastlú zeleň. Prokurátor rovnako protestuje proti tomu, ako sa Okresný úrad BA vysporiadal aj s ďalším bodom odvolania občanov, v ktorom od začiatku spochybňovali právoplatnosť vydaných výrubových povolení.

,,S touto skutočnosťou sa okresný úrad nevysporiadal i napriek tomu, že výrub drevín namietali účastníci počas celého stavebného konania, pričom podľa Územného plánu zóny Machnáč sektor č. 3-11/19 (záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia) sa v časti zeleň požaduje zachovať a chrániť vzrastlú zeleň,” konštatuje vo svojom proteste krajský prokurátor.

Pozor, obyvateľom plynie 15 dňová lehota na vyjadrenie a ani o tom nemusia vedieť

A čo to všetko môže znamenať pre ďalší vývoj kauzy? Ak okresný úrad vyhovie protestu prokurátora, bude musieť v celom rozsahu zrušiť svoje rozhodnutie, ktorým potvrdil stavebné povolenie a odznova sa bude musieť zaoberať už vznesenými námietkami občanov v odvolaní. Tým pádom by stavebné povolenie nebolo právoplatné a vec by sa vrátila na Okresný úrad BA na vysporiadanie sa s pripomienkami občanov. Avšak pozor, toto rozhodnutie nedostanú účastníci konania do schránky, je vyvesené iba verejnou vyhláškou. A tak je dôležité, aby sa k nemu v zákonnej lehote vyjadrili – môžu tak výrazne ovplyvniť ďalší priebeh udalostí a vývoj kauzy. Vyhláška bola vyvesená 10. júna a zvesená bude 25. júna. Dovtedy majú účastníci konania čas na vyjadrenie k protestu prokurátora!

Kto bude znášať prípadné škody?

Čo však s už vyrúbaným svahom, ak by úrad zrušil po proteste prokurátora svoje rozhodnutia? Kto bude znášať spoločenské škody za prípadný nesprávny úradný postup? Úrad protestu prokurátora nemusí vyhovieť, no ten potom môže podať správnu žalobu na súd. Kauza výrubu a výstavby na Drotárskej sa tak zďaleka nekončí, no investor dostal po rokoch snáh o zvrhlú výstavbu ďalšiu karmickú ranu a jeho plány sa opäť odďaľujú minimálne o niekoľko mesiacov, ak nie rokov. Aj preto je dôležité, aby mestská časť zbrklo nezamieňala tento pozemok za iný, lukratívny, v Starom Meste s investorom. Je možné, že po definitívnom rozhodnutí úradov, súdu, tu možno nebude môcť nikto nikdy nič postaviť a bude tu musieť byť zachovaná zeleň tak, ako to podľa názoru obyvateľov Drotárskej definuje v tomto sektore územný plán Machnáč…

Páči sa Vám nezávislý text? Vznikol aj vďaka Vašej podpore. Chcete zistiť viac? Klikni na tento odkaz…

Páčil sa Vám text? Zdieľajte ho!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *