BRATISLAVA – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh Ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme. Návrh zákona je v pripomienkovom konaní medzi ministerstvami, takže sa ešte bude upravovať návrh textu do finálnej podoby. Niektorí policajti sa aj tak obávajú, že by mohli prísť o výsluhové dôchodky. A môže za to ,,neexistujúci“ článok 17 v predkladanom ústavnom zákone.

Návrh ústavného zákona sa dostal do medzirezortného pripomienkového konania 13. novembra 2020 a ministerstvo práce bude zbierať podnety verejnosti, stavovských organizácií a ostatných ministerstiev do 4. decembra. Potom by mal ísť na schválenie do vlády, následne do parlamentu. Najviac diskusií sa rozpútalo okolo článku 17.

Článok 17 navrhovaného Ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme. Zdroj: tip/FB

Oficiálna verzia návrhu zákona

Ak si však návrh zákona vyhľadáte v slov-lex, čo je právny a informačný portál Úradu vlády SR, kde sú zverejňované všetky návrhy zákonov, ktoré sa momentálne ,,tvoria”, v spomínanom návrhu ústavného zákona chýba kľúčový článok 17, ktorý definuje vzťah ústavného zákona s inými normami, ktoré garantujú doterajšie výsluhové dôchodky policajtov, vojakov alebo záchranných zborov. (Pozrite si dokument s názvom “vlastny_material.docx 49 kB)

Niektorí príslušníci silových zložiek sa tak opodstatnene začali obávať, že prijatím nového ústavného zákona prídu o výsluhové dôchodky. Predsa len, ústavný zákon je viac ako podriadené ,,obyčajné” zákony.

Na obavy reagovali ministri

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, ako aj minister vnútra Roman Mikulec ubezpečujú silové zložky, že kľúčový článok 17 vypadol iba technickou ,,chybou”. Obaja ministri garantujú, že nový ústavný zákon sa nijako nedotkne výsluhových dôchodkov.

Prečo je článok 17 kľúčový?

V dôvodovej správe k navrhovanému ústavnému zákonu je aj zdôvodnenie, prečo je článok 17 kľúčový, hoci v samotnom texte návrhu zákona tento článok absentuje. Rieši totiž konflikt a výluku novej ústavnej normy s existujúcim zákonom o výsluhových dôchodkoch z roku 2002.

,,Predkladateľ navrhuje tento konflikt riešiť v prospech existujúceho systému výsluhového zabezpečenia podľa citovaného zákona v rozsahu, v akom ku dňu účinnosti návrhu ústavného zákona bude upravený a vylúčiť tento druh sociálneho zabezpečenia z pôsobnosti návrhu ústavného zákona,” píše sa v dôvodovej správe k ústavnému zákonu.

Dôvodová správa k článku 17, ktorý ale ,,chybou” vypadol zo samotného tela návrhu zákona. Zdroj: MPSVR SR

Zhrnutie

Ak by v ústavnom zákone nakoniec chýbal článok 17, hoci nedpatrením, po jeho prijatí by sa súčasne platná norma o výsluhových dôchodkoch z roku 2002 mohla dostať do konfliktu s nadradeným ústavným zákonom. Objavili sa tiež interpretácie, že samotný článok 17 hovorí o tom, že sa nový ústavný zákon vzťahuje aj na výsluhové dôchodky, nie je to správne chápanie významu. V tele dotknutého článku sa totiž píše, že tento ústaný zákon sa vzťahuje na dôchodkové zabezpečenie (výsluhové dôchodky), ale ,,len v rozsahu”, ak by v budúcnosti v súčasnej norme o výsluhových dôchodkoch došlo k zmene – napríklad k jej zrušeniu, alebo zúženiu. Inak povedané, ak bude platiť súčasná norma o výsluhových dôchodkoch, ústavný zákon sa jej týkať nebude. Ak by ale v budúcnosti z výsluhových dôchodkov vypadla nejaká skupina osôb, spadne už do pôsobnosti navrhovaného ústavného zákona. O tom hovorí dôležitý článok 17.

Čo si myslíte o článku 17 ústavného zákona?

Páčil sa Vám text? Zdieľajte ho!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.